Deszczomierz. Jak pomaga rolnikowi?

Pogoda i jej zmienność jest tematem bardzo często podejmowanym przez rolników. Wiedza o ilości opadów jest niezwykle ważna przy podejmowaniu decyzji o kolejności wykonywanych prac rolniczych na posiadanych uprawach. Dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie deszczomierza dającego możliwość zmierzenia opadów deszczu, padających na określonym obszarze przez konkretny czas.

Sposób działania deszczomierza

Dane rejestrowane przez deszczomierz można wykorzystać do sporządzenia dokumentacji klimatycznej danego obszaru. Wlot deszczomierza powinien wynosić od 7 do 8 cm, głębokość deszczomierzy mieści się w granicach od 25 do 30 cm, nie powinna być za mała, aby krople nie wyskakiwały na zewnątrz. Należy także wziąć pod uwagę zjawisko parowania, które w czasie upałów jest szczególnie intensywne. W takim wypadku należy wybrać deszczomierz cyfrowy zbudowany w taki sposób, że ogranicza powierzchnię parowania. Światowa Organizacja Meteorologiczna zaleca zakładanie deszczomierza cyfrowego w odległości co najmniej 30 metrów od budynków i drzew oraz na wysokości od 1 do 1,5 m. Ważne jest, aby element mocowania był stabilny i nie podlegał wahaniom wywoływanym przez wiatr, wlot powinien znajdować się zawsze w poziomie, aby odczyty pomiarów były wiarygodne. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów deszczomierzy, które różnią się głównie technologią pomiaru oraz ich dokładnością. Można wyróżnić między innymi deszczomierz:

  • impulsowy – opad zbierany jest w jednym miejscu i po przekroczeniu określonej masy opada dźwignia i zostaje wymierzona ilość deszczu,
  • masowy – dokonuje pomiaru masy cieczy znajdującej się w jednym miejscu,
  • wagow – charakteryzuje się wykonywaniem bardzo dokładnych pomiarów, w związku z tym jest wykorzystywany przez profesjonalne stacje meteorologiczne.

Zastosowanie deszczomierza w rolnictwie

Dane z opadów rejestrowane na przestrzeni jakiegoś czasu pozwalają na sporządzenie takich pomiarów, które wyraźnie wskazują, jak opady deszczu na danym terenie zmieniają się w czasie. Deszczomierz może zbierać dane o każdym opadzie atmosferycznym, deszczu, deszczu ze śniegiem, mżawce. Potrzeba pomiarów wynika z potrzeb rolnictwa – pokazuje, jak opad deszczu wpływa na zaopatrzenie w wodę potrzebną do nawadniania upraw. Dzięki zastosowaniu deszczomierza cyfrowego rolnicy mogą lepiej dopasować zaplanowanie sadzenia określonych roślin, ponieważ każde z nich mają inne zapotrzebowania, jeśli chodzi o wilgotność gleby i zapotrzebowanie na wodę.

Deszczomierz był stosowany przez rolników już 5 tys. lat p.n.e., Grecy jako pierwsi pomagali sobie w ten sposób w uprawie plonów. Uzyskiwane przez nich pomiary służyły jedynie dla potrzeb rolnictwa i nie były wykorzystywane dla potrzeb przewidywania pogody. W XVII wieku w Europie wynaleziono pierwszy deszczomierz z przechylnymi wiadrami, dane uzyskane przy pomocy tego urządzenia były jako rejestrator kierunku wiatru oraz temperatury powietrza. Z biegiem czasu deszczomierz zaczął być wykorzystywany do pomiaru klimatu na świecie i obserwacji zmian klimatycznych.