Masz dom w Gdańsku? Nie zapomnij o ubezpieczeniu!

Dom w Gdańsku to nieruchomość przedstawiająca bardzo wysoką wartość. Różne zdarzenia losowe mogą narazić właściciela na ogromne straty. Z tego względu warto rozejrzeć się za odpowiednim ubezpieczeniem gwarantującym wypłatę odszkodowania w różnych sytuacjach.

Dlaczego ubezpieczenie domu się opłaca?

Dom to zwykle najcenniejszy składnik osobistego majątku. To właśnie tu zgromadzony jest dorobek całego życia. Trzeba mieć świadomość, że zdarzenia losowe mogą pociągnąć za sobą bardzo poważne konsekwencje np. w postaci całkowitej utraty miejsca do życia, konieczności odtworzenia majątku, utraty drogiego wyposażenia itp. To wszystko ma wspólny mianownik, a mianowicie ogromne wydatki, które nie każdy jest w stanie ponieść z własnej kieszeni. Jak podkreśla agentka ubezpieczeniowa Aneta Krzyża prowadząca w Gdańsku biuro PZU, to kluczowa przesłanka przemawiająca na korzyść ubezpieczenia domu – Gdańsk ma w zakresie polis mieszkaniowych bogatą ofertę. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 583047100 lub wysyłając maila na adres akrzyza@agentpzu.pl.

O czym pamiętać, ubezpieczając dom w Gdańsku?

Dom w Gdańsku można objąć ochroną w ramach podstawowej lub rozszerzonej polisy, ale pierwsza opcja to zdecydowanie za mało, aby mówić o wysokiej skuteczności ubezpieczenia domu. Gdańsk to przykład miasta, gdzie istnieje możliwość nabycia polisy bezpośrednio u agenta. Podstawowe ubezpieczenie chroni mury i niekiedy elementy stałe, nie uwzględnia natomiast wyposażenia i lokatorów. Należy zatem poszerzyć je o dodatkowe umowy, dzięki którym zyska ono indywidualny charakter. Najpopularniejszymi rozszerzeniami w polisie mieszkaniowej są: kradzież z włamaniem, zalanie, przepięcie, stłuczenie przedmiotów szklanych, OC w życiu prywatnym oraz domowy assistance. Bardzo ważne jest to, aby poszczególne elementy polisy zostały ubezpieczone na stosowną kwotę. Zasada jest prosta: wartość mienia zgłaszanego do ubezpieczenia powinna odpowiadać jego realnej wartości. W przeciwnym razie właściciel domu poniesie finansowe straty.